travel: nova scotia: _00C0254

kidston island lighthouse, bras d'or lake, baddeck, nova scotia

kidston island lighthouse, bras d'or lake, baddeck, nova scotia